หาราคาหุ้นด้วยโปรแกรม Dividend Valuation Matrix

อบรมหุ้นปันผล #22 ช้อนหุ้นเด็ด วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 จองด่วน !

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 10% มอบให้กับกองทุน “หุ้นปันผล” เพื่อนำไปลงทุนต่อให้เกิดดอกผลและคืนให้ผู้ด้อยโอกาสที่ดิ้นรนจนแทบไร้ที่ยืนอยู่ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการบริจาคที่ผ่านมา

–+++ โปรดอ่าน ความเหมาะสมของท่านกับหลักสูตรการเรียน +++—-

ในการอบรมครั้งนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวกับการ คัดเลือกหุ้น กองทุนหุ้น หลักคิด วิธีทำอ่านงบการเงิน คำนวณราคาเป้าหมายเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อขาย และ การบริหารความเสี่ยงของพอร์ต เป็นสำคัญ หากท่าน ยังไม่เคยผ่านการลงทุนมาก่อน อาจจะทำให้ไม่สามารถรับความรู้ได้เต็มที่ และสิ่งที่กังวลมากกว่าคือ ท่านจะไม่ติดต่อกลับมาเพื่อส่งการบ้าน หรือ เริ่มต้นการลงทุนอย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม

krungsrisimenar

สัมมนาฟรี “เคล็ดลับรวย ด้วยการลงทุนแบบ DCA” (เต็มแล้ว)

บลจ.กรุงศรี  จัดสัมมนา “เคล็ดลับรวย ด้วยการลงทุนแบบ DCA”( Dollar Cost Averaging ) ใน วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. (ลงทะเบียน 13.00 น.) ณ Access PL@CE  ชิดลม รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น  (รับเพิ่มอีก 20 ท่านรวม 70 ท่าน เต็มแล้ว)

*** สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ส่งอีเมล์  รายละเอียด
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของท่าน  มาได้ที่ info@panphol.com พร้อมระบุหัวข้ออีเมล์ของท่านว่า “จองสัมนา กรุงศรี”****

วิทยากรผู้บรรยาย โดย

กวิน สุวรรณตระกูล คุณ กวิน สุวรรณตระกูล นักออมหุ้นที่มีชื่อเสียง และ นักเขียนประจำเว็บไซต์  Aom Money และ Money Channel
พรพรหม ภักตร์เปี่ยม คุณ พรพรหม ภักตร์เปี่ยม ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “หุ้นปันผล”  นักลงทุนแนว Value Investor

เนื้อหาการบรรยาย เคล็ดลับรวย ด้วยการลงทุนแบบ DCA  เน้นไปที่การลงทุนในระยะยาว คาดหวังความมั่งคั่งจากการบริหารเงินทุน  เหมาะสำหรับมือเก่า และ มือใหม่ที่กำลังมองหาเส้นทางการลงทุนให้กับตนเอง

ชื่อผู้ที่จอง
1. คุณ เกียรติเชษฐ์
2. คุณ วชิราภรณ์
3. คุณ ฉันทวัฒน์
4. คุณ ศศิวิมล
5. คุณ สันติภาพ
6. คุณ อัครภัทร์
7. คุณ นวิยา
8. คุณ วิไลพร
9. คุณ คมกริช
10.
 คุณ  นภาพร
11. คุณ   ศุภรักษ์
12. คุณ กานต์ธิดา
13. คุณ ธนัญญา
14. คุณ อิทธิศักดิ์
15. คุณ ศุภรัสมิ์
16. คุณ อธิวัฒน์
17. คุณ  รุโณทัย
18. คุณ กษิดิ์วัฒน์
19. คุณ ธฤณภัฏ
20. คุณ กิตติสัณห์
21. คุณ ชนานันทิ์
22. คุณ ปาจรีย์
23. คุณ โกสินทร์
24. คุณ ไพโรจน์
25. คุณ สุกัญญา
26. คุณ ดุษณี
27. คุณ ธนัท
28. คุณ ภัทรพล
29. คุณ วรรณชนก 
30. คุณ พงศ์วิรุฬห์
31. คุณ จินดา
32. คุณ เอกพงศ์
33. คุณ รุ่งอรุณ
34. คุณ ศุภชัย 
35. คุณ จุฑาเทพ
36. คุณ ฐิติภัทรา
37. คุณ จงกลณี
38. คุณ ปัณณพร
39. คุณ สิทธิศักดิ์
40. คุณ ปาลิดา
41. คุณ อรอนุช
42. คุณ กิตติศักดิ์
43. คุณ  จิรุจน์
44. คุณ กุสุมา
45. คุณ เสาวลักษณ์
46. คุณ  ธิดารัตน์
47. คุณ อุมาภรณ์
48. คุณ สรวณี
49. คุณ วีรชัย
50. คุณ ฐิติพร
51. คุณ วรรณี
52. คุณ สุภา
53. คุณ บินหลา
54. คุณ สุนทร
55. คุณ เยาวบุตร
56. คุณ ฐิตา
57. คุณ สุรเสกข์
58. คุณ สกุณี
59. คุณ เจตต์นภิศ
60. คุณ ดำริ
61. คุณ อัจฉรา
62. คุณ พนัชกร
63. คุณ จอมทรัพย์
64. คุณ อรวรรณ
65. คุณ โสรยา

66.คุณ ฐิติรักษ์
67. คุณ สรณรงค์
68. คุณ พรศักดิ์
69.คุณ ธนาพล
70.คุณ มนตรี

หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง

หลักสูตร หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง #3 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 (เต็มแล้ว)

หลักสูตร “หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง” เน้นการคัดหุ้นที่คาดว่าจะสามารถดำเนินกิจการไปอย่างต่อเนื่อง อาจจะโตน้อยบ้าง โตมากบ้าง สลับกันไป แต่ท้ายที่สุดแล้วจะอยู่ในทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างน้อยปีละ 7% โดยเฉลี่ย แต่ที่สำคัญกว่านั้นหุ้นเหล่านี้ “ราคาจะต้องไม่ผันผวนตามตลาดมากจนเกินไป” สามารถถือหุ้นได้อย่างสบายใจในช่วงที่เกิดวิกฤติตลาดหรือในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่หนัก นอกจากนั้นบริษัทเหล่านี้ต้อง “จ่ายเงินปันผลสูง” ในอัตราที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ 4% ขึ้นไปต่อปี

ความเหมาะสมของผู้เข้าอบรม นักลงทุนมือใหม่ หรือ มือเก่า สามารถเข้าอบรมได้

สนใจติดต่อ คุณ เกศ เบอร์โทรศัพท์ 083-715-1686
email info@panphol.com

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาทต่อท่าน ท่านที่สมัคร Yield Pass เป็นสมาชิกลด 500 บาท (เหลือต้องชำระ 2,000 บาท แต่ไม่ได้รับสิทธิ์สมาชิกเพิ่ม 1 ปี) (** Yield Pass ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บหุ้นปันผล**)

กำหนดการ อบรม “หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง” วันที่ 28 มิถุนายน 2557

8.00 – 8.15 สรุปสถานการณ์หุ้นปัจจุบัน
8.15 – 9.30 เรียนรู้ อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการคัดหุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง เช่น  BETA , ROE , Revenue Stable , Revenue Growth , Profit Stable , Profit Growth , D/E ,P/E , Capex Stable , Dividend Stable , Yield
9.30 – 10.00 ศึกษาในงบการเงินเบื้องต้นของบริษัทที่คัดออกมา 5 บริษัท
10.00 – 10.15 พักเบรค
10.15 – 11.00 ศึกษาในงบการเงินเบื้องต้นของบริษัทที่คัดออกมา ที่เหลือทั้งหมด
11.00 – 11.15 สมัครเข้าใช้งาน โปรแกรมหุ้นปันผล ฟรี 1 ปี (มูลค่า 500 บาท )
11.15 – 12.00 Work Shop จัดพอร์ตรับเงินปันผล 9 เดือนต่อเนื่อง ในเว็บหุ้นปันผลด้วย Stock Port
12.00 – 12.15 การคำนวณภาษีเงินได้ การเครดิตภาษี การขอคืน
12.15 – 12.30 สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมในการลงทุน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม

1. บริษัทที่ดีน่าลงทุนในช่วงวิกฤติทางการเมือง การเงิน
2. บริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูง และ มีทิศทางเติบโตในอนาคต
3. เงินปันผลต่อเนื่อง 9 เดือนใน 1 ปี เฉลี่ย 5.5% ต่อปี
4. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมออย่างน้อย 7% ต่อปี
5. วิธีการจัดพอร์ตในโปรแกรม Stock Port
6. วางแผนภาษีตามรูปแบบของแต่ละคน โดยเฉพาะการขอเครดิตปันผล

สถานที่จัดงาน

Golden Tulip Mandison Suites Bangkok 70/1 Sukhumvit Soi 20 Sukhumvit Road, Bangkok 10110

สามารถโอนเงินผ่านธนาคาร และ แจ้งกลับมาอีกครั้งที่อีเมล์ info@panphol.com

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส พระราม 2
ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม เลขที่บัญชี 219-224975-8
——————————————-
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ประตูน้ำ
ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม เลขที่บัญชี 163-0-07464-0
——————————————-
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา มีนบุรี
ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม เลขที่บัญชี 145-5-14150-5
——————————————-
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล พระรามที่ 2
ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม เลขที่บัญชี 743-2-19965-3
——————————————-
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา เซียร์รังสิต
ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม เลขที่บัญชี 6921000484

จำนวนที่นั่ง จองแล้ว
1.คุณผลิวิทย์ (โอนแล้ว)
2.คุณวิภู (โอนแล้ว)
3.คุณวรุตม์ (โอนแล้ว)
4.คุณเรวัต (โอนแล้ว)
5.คุณภูนพพล (โอนแล้ว)
6.คุณกฤตภาส (โอนแล้ว)
7.คุณโชคชัย (โอนแล้ว)
8.คุณนภาธิปัตย์ (โอนแล้ว)
9.คุณศศินุช (โอนแล้ว)
10.คุณคมสัณห์ (โอนแล้ว)
11.คุณยงยุทธ (โอนแล้ว)
12.คุณชัญญาภัค (โอนแล้ว)
13.คุณเพ็ญศรี (โอนแล้ว)
14.คุณกฤติยา (โอนแล้ว)
15.คุณสมชาย (โอนแล้ว)
16.คุณรุ่งอรุณ (โอนแล้ว)
17.คุณธนะพัฒน์ (โอนแล้ว)
18.คุณพิเชฐ (โอนแล้ว)
19.คุณกุลณัฐฐา (โอนแล้ว)
20.คุณวสันต์ (โอนแล้ว)
21.คุณธนากร (โอนแล้ว)
22.คุณนริศ (โอนแล้ว)
23.คุณวีระวรรณ (โอนแล้ว)
24.คุณบัณฑิต (โอนแล้ว)

 

คุณ กวิน สุวรรณตระกูล กำลังพูดถึงการระดมทุนของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

อบรมหุ้นปันผล “เลือกหุ้นเด่น เน้นออมหุ้น” 21 มิถุนายน 2557 (เต็ม)

 

ฟรีสมาชิกหุ้นปันผล DCA และ ราคาหุ้นย้อนหลัง 1 ปี

 

วิทยากรผู้อบรม

กวิน สุวรรณตระกูล

ผู้ที่ศึกษาการลงทุน และ การเพิ่มความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นที่เน้นคุณค่า และ ยังเป็น พิธีกรรับเชิญในรายการ มือใหม่ The Season 2 คู่กับ MJ ทีน่า ทาง Money Channel
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 10% มอบให้กับกองทุน “หุ้นปันผล” เพื่อนำไปลงทุนต่อให้เกิดดอกผลและคืนให้ผู้ด้อยโอกาสที่ดิ้นรนจนแทบไร้ที่ยืนอยู่ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน

หุ้นดี หุ่นเด่น หุ้นโตต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในสิ่งที่นักลงทุนต้องการซื้อ แต่มีน้อยคนที่ต้องการลงทุนอย่างจริงจัง หากเราได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ดี การขายหุ้นบริษัทนี้ทิ้งคงไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นัก

การลงทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ในการสร้างความมั่งคั่ง
เพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบ

 

สำหรับนักศึกษา หรือ มนุษย์เงินเดือนที่ยังอายุไม่ถึง 20 ปี
เรามีส่วนลดให้ท่าน จาก 1500 เหลือเพียง 800 บาท เท่านั้น
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ นักศึกษาได้รู้จักการออม
และ การลงทุนอย่างถูกต้อง

สนใจติดต่อ คุณ เกศ เบอร์โทรศัพท์ 083-715-1686 email info@panphol.com

ค่าใช้จ่ายปกติ 1,500 บาทต่อท่าน

นักศึกษา หรือ คนที่ทำงานอายุไม่ถึง 20 ลดทันที 700 บาท เหลือ 800 บาท

อ่านเพิ่มเติม

Screen Shot 2557-04-29 at 1.04.14 PM

สิทธิที่ไม่เท่ากัน อินเวสเตอร์ vs อินไซเดอร์

มีคำกล่าวหนึ่ง “นักลงทุนทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล” กล่าวคือบริษัททุกบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แต่แท้จริงๆแล้วถ้าท่านสังเกตดูให้ดีท่านจะเห็นว่าข่าวที่เกิดขึ้นมักจะเกิดก่อนที่จะมีการแจ้งกับทาง ก.ล.ต. อยู่บ่อยครั้ง หุ้นตัวนั้น ตัวนี้ โผล่อยู่หน้าหนังสือพิมพ์ก็มีบนเว็บไซต์ข่าวในหลายๆ ที่ก็มีในรายงานของโบรกเกอร์ก็มี จุดที่น่าสังเกตุบางครั้งข่าวออกกันครึกโครมเกี่ยวกับกำไรพิเศษช่วงเช้าสักพักเกิดมหกรรมไล่หุ้นขึ้นในช่วงเช้า พอตกบ่ายมีบริษัทนั้นๆแจ้งข้อเท็จจริงกับ ก.ล.ต. ว่าข่าวจากที่นั่นที่นี่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขอให้นักลงทุนทุกท่านโปรดรับทราบลงท้ายด้วยเซ็นชื่อ ….

แค่สะบัดปลายปากกาแค่นี้ก็แก้ข่าวได้แล้วหรือ? อ้าวแล้วคนที่ซื้อไปยังติดดอยอยู่หล่ะ ส่วนหนึ่งก็ต้องทำใจ “เพราะเราโลภนำไป” แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีการถวงถามไปยัง ผู้กระจายข่าวนั้นแต่เอ๊ะอิอ๊ะโอ้ววววว แล้วใครล่ะเป็นผู้ออกข่าวในเมื่อผู้บริหารก็ออกมาแจ้งแล้วว่าข่าวนั้นไม่จริง?????????  หากจะเอาตัวรอดจากตลาดแบบนี้ ประสบการณ์  เท่านั้นจะช่วยให้หลุดพ้นจากเหตุการณ์แบบนี้ได้ (หรือบางคนขั้นเทพหน่อยอาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือกับข่าวแบบนี้) ผมเตือนอยู่เสมอว่าของจริงมัน คือกำไร ขาดทุน มันคือพื้นฐานบริษัท มันคือตัวสินค้า การบริหารจัดการที่ดี เอ๊ะ หรือว่าคุณจะเลือกเข้าหา “อินไซเดอร์”
อ่านเพิ่มเติม

ราคาหุ้นวันนี้ ราคาหุ้นย้อนหลัง อบรมหุ้นปันผลสูง การออม การลงทุน